Na výzkum a inovace v dopravě jde přes 1,3 miliardy korun, podpora bude pokračovat

Více než 1,3 miliardy korun jde na podporu vědy a výzkumu v dopravě a mobilitě. Peníze získalo 118 projektů zaměřených na inovace. Podpora bude pokračovat i nadále, a to s důrazem na bezpečnou mobilitu, její automatizaci nebo modernizaci.

V současností resort dopravy podporuje výzkum a inovace díky programu DOPRAVA 2020+, který uvádí do praxe Technologická agentura ČR. Zaměřený je hlavně na zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnost a bezpečnost. Podpora směřuje rovněž na projekty věnované digitalizaci, automatizaci, nízkoemisní mobilitě nebo využití družicové navigace. Od začátku programu v roce 2020 bylo podpořeno 118 projektů částkou větší než 1,3 miliardy korun.

Podrobnosti najdete na webu Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Na-vyzkum-a-inovace-v-doprave-jde-pres-1,3-miliard?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy