Na vývoj v oblastech AI, polovodičů nebo kvantové technologie půjde pět miliard korun

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblastech, jako jsou umělá inteligence, polovodiče nebo kvantové technologie. Vláda schválila program TWIST z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který podpoří primárně projekty malých a středních firem realizovaných ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi. Program je navržen na období 2025 až 2031 a první veřejnou soutěž na výběr projektů v oblasti umělé inteligence vyhlásí MPO ještě letos.

„Světová ekonomika prochází významnými změnami a naším cílem je nové sofistikované technologie využít ve prospěch České republiky. Proto jsme připravili program TWIST, jehož cílem je podpořit výzkum a inovace v klíčových oblastech pro českou ekonomiku a její rozvoj. Jde o strategické technologie, jako jsou umělá inteligence, polovodiče, kvantové technologie, ale také oblasti spojené s dekarbonizací energetiky. Program bude přímo implementovat naše strategie, které právě dokončujeme. Jde třeba o Národní strategii umělé inteligence, Koncepci digitální ekonomiky a společnosti a Národní polovodičovou strategii,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Program TWIST podpoří především projekty malých a středních firem realizovaných ve spolupráci s vysokými školami a dalšími výzkumnými organizacemi. V rámci prvního podprogramu zaměřeného na aplikovaný výzkum ve strategických oblastech se projektů budou moci účastnit i velké firmy. Výstupem těchto projektů budou konkrétní řešení uplatnitelná na trhu. Půjde tedy o nové materiály, prototypy, ověřené technologie, software a další výsledky aplikovaného výzkumu, ale také o konkrétní inovace zavedené do praxe.

„Jak už název programu napovídá, chceme posílit Transfer znalostí, Výzkum, Vývoj a Inovace ve Strategických Technologiích. Program je navržen na období 2025 až 2031 a první veřejnou soutěž na výběr projektů na uplatnění umělé inteligence v praxi vyhlásíme už v letošním roce,“ říká vrchní ředitel pro digitalizaci a inovace Petr Očko s tím, že TWIST nahradí program The Country for the Future a jeho financování je plánováno v rámci výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v celkové výši 5 miliard korun.

Zdroj: mpo.cz