Merkurovy medaile Hospodářské komory získaly tři osobnosti našeho kraje

Hospodářská komora udělovala v předvečer 33. sněmu v Brně Merkurovy medaile. Hned tři stříbrné medaile si převzali zástupci členských firem Krajské hospodářské komory MSK:

  • Milan Dobiáš, dlouholetý člen představenstva Krajské hospodářské komory MSK a společnosti Hutní projekt Ostrava a.s., za výjimečnou spolupráci s Hospodářskou komorou
  • Lidmila Kramolišová, jednatelka společnosti EDUCA – střední odborná škola, s.r.o, členka představenstva KHK Moravskoslezského kraje, za přínos a rozvoj Hospodářské komory
  • Jaroslav Prokop, zakladatel a ředitel základní, střední a vyšší umělecké školy AVE ART Ostrava, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Od roku 2013 Merkurovu medaili získala řada významných podnikatelů, řemeslníků, pedagogů, představitelů firem i předních zaměstnanců napříč obory, kteří se zasloužili o rozvoj podnikání v České republice a dobré jméno Hospodářské komory.