Jakým problémům budou letos čelit podnikatelé?

Hospodářská komora spustila mezi podnikateli anketu. Zjišťuje, jak vidí svou situaci v roce 2018 v oblasti cen, zakázek, zaměstnanců, mezd a nákupu nových strojů a technologií, i nakolik by mohla dlouhodobá vláda bez vyslovené důvěry ovlivnit tuzemské hospodářství. Tyto otázky zodpoví nový Komorový barometr Hospodářské komory. Šetření bude probíhat tři týdny napříč všemi regiony, obory a velikostmi firem – od živnostníků přes malé a střední firmy až po velké koncerny.

Komorový barometr reflektuje každodenní problémy podnikání i celkovou ekonomickou situaci v zemi. Anketa je organizována s půlroční periodicitou v 15tisícové členské základně Hospodářské komory ČR a výsledky šetření jsou využívány při činnosti Hospodářské komory ČR ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Data Hospodářská komora využívá také při predikci statistických výsledků výkonnosti českého a evropského hospodářství.

Z posledního šetření mezi podnikateli před půl rokem vyplynulo, že podnikatelé vloni masivně investovali do svých zaměstnanců a pořizování a modernizace strojů a technologií. Tento trend by měl v roce 2018 dokonce zesílit, třeba do strojů a technologií avizovalo největší nárůst investic na 43 procent tuzemských podnikatelů. V poslední anketě za největší bariéry pro podnikání v roce 2018 podnikatelé označili nedostatek kvalifikované pracovní síly, administrativní zátěž a vůbec vysokou míru státní regulace.

Podle zpřesněných dat Hospodářské komory vloni v ČR zvýšilo mzdy svým zaměstnancům celých 82 % zaměstnavatelů, zaměstnanci se na přelomu roku dočkali ještě 13. platů a dalších benefitů. Většina firem avizovala, že mzdy bude zvyšovat i v roce 2018, třetina zaměstnanců si by si mohla polepšit o více než pět procent. Žádná firma přitom nepředpokládala, že by musela mzdy letos snižovat.

Ani tak vysoký růst mezd stávajících zaměstnanců ale podle Hospodářské komory nevyřeší problém, kterým je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podnikatelé to označili za největší překážku rozvoje podnikání pro rok 2017 a výhledově i rok 2018. V současnosti je přitom neobsazeno více než 217 tisíc pracovních pozic.

Komorový barometr také znovu potvrdil, že tuzemské zaměstnavatele brzdí dlouhodobě vysoká odvodová zátěž, která patří mezi vůbec nejvyšší mezi vyspělými zeměmi světa. Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje její snížení, aby si české firmy udržely svou konkurenceschopnost se zbytkem světa. Zároveň by si přilepšili na mzdách i jejich zaměstnanci.