Hospodářská komora zjišťuje, v jaké kondici české firmy vstupují do podzimu

Hospodářská komora České republiky spustila mezi svými členy dotazníkové šetření Komorový barometr, prostřednictvím kterého dvakrát ročně zjišťuje, v jaké kondici se aktuálně nacházejí tuzemské firmy a jakým překážkám budou čelit. Šetření bude probíhat tři týdny u členských firem ve všech regionech České republiky, hlavních oborech podnikání a u podnikatelů všech velikostí – od živnostníků přes malé a střední podniky až po velké koncerny.
Hospodářská komora se podniků mimo jiné dotazuje, jaká úskalí očekávají v následujících měsících, zda jim porostou zakázky, chystají se zvyšovat ceny, nabírat nebo propouštět zaměstnance nebo zda a jak se připravují na možné další vlny pandemie. Firmy dotazníky obdržely včera večer a dnes ráno.

Výsledky šetření budou zveřejněny v průběhu září 2021. Na základě získaných dat Hospodářská komora sestavuje doporučení pro hospodářskou politiku státu.
Výsledky posledního Komorového barometru z ledna 2021 s předstihem před oficiálními ukazateli mj. poukázaly na výrazné zrychlení inflace nebo na opatrný přístup podniků k investování, což jsou klíčové vstupy do celé řady dalších analýz.
Komorový barometr s půlroční periodicitou mapuje kondici členských firem i všeobecnou ekonomickou situaci v zemi. Hospodářská komora výsledky šetření využívá při své činnosti ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Dále jsou využívány při predikci statistických výsledků výkonnosti české a evropské ekonomiky.