Potřebujete poradit s podnikáním?

Hospodářská komora ČR obratem reagovala na mimořádnou situaci související s epidemií koronaviru a vyhlášením nouzového stavu zřízením speciálních webových stránek, na kterých zveřejňuje a průběžně aktualizuje užitečné informace, rady a dokumenty ke stažení užitečné při řešení akutní krizové situace, ve které se většina živnostníků a podniků nyní nachází.

Od začátku vyhlášení nouzového stavu zjišťovalo na webu Hospodářské komory již více než 20 tisíc živnostníků a podniků informace o tom, jak postupovat v následujících dnech, požádat stát o úvěr na režijní náklady nebo mzdy, když jim vláda zakázala činnost nebo přišli o odbyt.

Aby Hospodářská komora urychlila zodpovídání dotazů podnikatelů, uzavřela dohodu se čtyřmi renomovanými právními kancelářemi, na základě které bezplatně uvolní své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojili Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS.

Své dotazy či podněty tak můžete aktuálně pokládat prostřednictvím formuláře, který naleznete na tomto odkazu.
Všichni odborníci jsou zde připraveni odpovědět Vám v co nejkratším možném termínu.

Dotazy jsou tříděny do několika tematických kategorií:
– přeshraniční problematika – pendleři, hraniční přechody, umožnění vstupu zahraniční expertů do ČR či z ČR, zaměstnávání zahraničních pracovníků…
– zajištění ochranných prostředků pro zaměstnance – nedostatek, způsob jak o ně žádat, až budou k dispozici, systém rozdělování…
– zákazy, výjimky ze zákazů – služby/nákup materiálu apod.
– odklady plateb a povinností – daň z příjmů, DPH, sociální a zdravotní pojistné, promíjení pokut a sankcí…
– řešení problematiky zaměstnavatel a zaměstnanec – náhrady za zaměstnance v karanténě, další překážky, kurzarbeit,  a další ….

Odkaz na položení dotazu či podnětu: https://pespropodnikatele.cz/
Odkaz na stránky věnované problematice podnikání v situaci koronavirové epidemie: https://www.komora.cz/koronavirus/
Případné další dotazy či připomínky k fungování těchto informačních stránek a platformy pro řešení dotazů můžete pokládat na: een@khkmsk.cz
Celý text tiskové zprávy HK ČR k nové službě: Tisková zpráva HK ČR