Hejtman vyzývá stát, aby převzal ostravskou huť. Podobně jako OKD

Hejtman Moravskoslezského kraje poslal v úterý 9. července 2024 otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi. 

Krachující huť by podle něj po vzoru OKD měl převzít stát. “Jsem přesvědčen o tom, že model OKD, kdy stát převzal podnik ve složité situaci, stabilizoval ho a následně převedl na soukromé investory v ziskové a udržitelné podobě, může být úspěšně aplikován i v případě Liberty Ostrava. Nabízí se tak nadějné řešení, jak zachránit v Česku integrovanou výrobu oceli, fabriku s kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci, která je v tomto oboru opravdu unikátní.”

V dopise také žádá, aby ministerstva průmyslu a obchodu a financí zahájila okamžitá jednání s Evropskou komisí o možnostech dočasného převzetí huti státem, včetně finanční podpory a možnosti využití evropských fondů. Takový krok vyžaduje koordinaci s evropskými partnery, aby byla zajištěna regulérnost a transparentnost celého procesu.

Celé znění dopisu najdete ZDE.