Gratulujeme vítězkám soutěže Personalista roku

Klub personalistů Moravy a Slezska spolu se  Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s., Petr Otáhal, a. s. a New Dimension, s. r. o. se realizací soutěže Personalista roku zasloužili o mimořádný počin v oblasti HR v regionu. Začátkem prosince byli vybráni vítězové ve třech kategoriích: malý, střední a velký podnik. Všichni finalisté letošního ročníku nadmíru předčili očekávání odborné poroty, která tak stála před nelehkým úkolem vybrat ty nejlepší z nich. Vítěz každé kategorie musel úspěšně projít třemi úrovněmi, jejichž součástí bylo mimo jiné i hodnocení konkrétního personálního projektu.

V náročné konkurenci nakonec zvítězila paní Ing. Dagmar Revendová (Alliance Laundry CE) v kategorii velký podnik, v kategorii střední podnik paní Bc. Veronika Pravdová, MBA, (VYNCKE, s. r. o.) a v kategorii malý podnik paní Mgr. Monika Jošková (MSV STUDÉNKA, s. r. o.). Porota udělila také zvláštní cenu poroty paní Ing. Petře Klementové (FERRIT, s. r. o.).
Všem vítězům a finalistům srdečně gratulujeme!