EHSV odmítl návrh Komise týkající se opožděných plateb

Opožděné platby ohrožují hospodářskou situaci firem. Striktní pravidla však s opožděnými platbami nezatočí. Evropský hospodářský a sociální výbor včera odmítl návrh Komise, který předpokládá maximální lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů v obchodních transakcích.

Členové EHSV včera odmítli striktní 30denní strop pro platební lhůty, který zcela odstraňuje smluvní svobodu. Podporují pouze taková ustanovení v případech, kdy je dlužníkem orgán veřejné moci. Veřejné orgány mají v tomto ohledu rovněž zvláštní odpovědnost; měly by jít příkladem a dodržovat přiměřené platební podmínky.

„Měli bychom se nejprve zaměřit na lepší vymáhání aktuálních pravidel v praxi a zlepšení platební morálky veřejných orgánů předtím, než přistoupíme k omezování smluvní svobody či tvrdé regulatorní změně, kterou riskujeme škodlivý dopad na podniky,“ říká Alena Mastantuono, zpravodajka EHSV ke stanovisku.

Kultura rychlých plateb je klíčová pro životaschopnost evropských společností, zejména malých a středních podniků. Opožděné platby mohou ohrozit přežití jinak výkonných podniků. Regulace však musí odrážet skutečnost, že úrovně opožděných plateb se v jednotlivých členských státech, v různých sektorech a různých evropských podnicích podstatně liší.Výbor se domnívá, že Komise se svým návrhem pokouší řešit problém dlouhých plateb namísto opožděných plateb zaváděním příliš restriktivních opatření, místo aby zlepšila stávající rámec prosazování účinnějšími pravidly.

Namísto omezování flexibility, doporučuje Výbor zaměřit se na vymáhání pravidel v praxi a na podpořit zavádění doprovodných nástrojů jako je e-fakturace, mimosoudní řešení sporů či faktoring.

V neposlední řadě je Výbor přesvědčen, že přísné podmínky platebních podmínek by mohly mít potenciálně dopad na obchodní transakce v rámci jednotného trhu a vytlačit obchodní operace mimo EU. Bylo by snazší jednat s dodavateli ze třetích zemí, kteří mohou akceptovat delší platební podmínky. To by mohlo představovat potenciální hrozbu pro konkurenceschopnost Evropy a je třeba se tomu vyhnout.

Text prozatím dostupný v anglickém, francouzském a německém jazyce a později v CS naleznete  ZDE

Zdroj: HK ČR