Desítky miliard korun mohou kvůli koronaviru tratit firmy i státní rozpočet

Firmy v cestovním ruchu, pohostinství, hotelnictví i dalších navazujících oborech by mohly kvůli šíření koronaviru přijít řádově o desítky miliard korun. Stát by měl proto vedle bezúročných úvěrů zvážit i další kroky k jejich podpoře, např. rychlé řešení odkladu daňových plateb nebo odvodů. Podle Hospodářské komory je nezbytné, aby se vláda zaměřila také na dopady koronaviru a preventivních opatření na OSVČ.

Klíčové je co nejrychleji najít společné řešení a alespoň částečně kompenzovat ztráty nejzasaženějších oborů, mj. ubytovacích služeb nebo cestovního ruchu. „Na současnou situaci kolem koronaviru bohužel doplácí všichni. Podnikatelé, zaměstnanci i stát. V dané chvíli jsou nicméně preventivní opatření nezbytná a my jsme připraveni společně se státem co nejvíce zmírnit ekonomické dopady,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zásadní bude také zajistit opětovné nastartování ekonomiky, jakmile epidemie koronaviru opadne. To by měly zajistit alespoň částečné kompenzace firmám za mzdové náhrady zaměstnanců v karanténě. Ohroženou skupinou jsou i drobní živnostníci, kteří 14denní výpadek kvůli karanténním opatřením nemusí finančně ustát. Analytici Hospodářské komory předpokládají, že pokud by epidemie koronaviru skončila v průběhu jara, snížil by se letos růst HDP řádově o desetiny procenta. Dlouhotrvající více než půlroční nákaza by ale mohla paralyzovat celé hospodářství ČR.

Šíření viru COVID-19 citelně dopadá na cestovní ruch, který se potýká s výpadkem turistů z asijských zemí i Evropy. „Ukazuje se, jak významným sektorem tuzemské ekonomiky je cestovní ruch, kterému hrozí v případě delšího výpadku příjmů z turistiky ztráta až 35 miliard korun. Veřejné rozpočty by následně mohly tratit až 14 miliard korun na daních a odvodech,“ upozorňuje Dlouhý.

Cestovní ruch má podíl na českém HDP 2,9 %, zaměstnává více než 240 tis. lidí a na každou mimořádnou situaci je velmi citlivý. „V tomto sektoru je v ohrožení až 40 tisíc pracovních míst a v případě, že by krizová situace okolo koronaviru měla trvat delší dobu, celé odvětví se dostane do obrovských potíží a může ohrozit i další navazující obory například v sektoru služeb,“ upozornil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

„Zejména hotelům a restauracím by prospělo, byť i dočasné, snížení sazby DPH pro ubytovací služby z 15 na 10 %. Právě ubytovatelé na obavy turistů z cestování do České republiky významně doplácejí a nižší DPH je jednou z cest, jak jejich ztráty zmírnit,“ vysvětluje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací s tím, že v roce 2019 zahraniční turisté v ČR utratili přes 120 mld. Kč, a do veřejných rozpočtů odvedli téměř 50 mld. Kč.

Hospodářská komora a její partnerské asociace a svazy vítají dosavadní přístup státu, který s podnikateli aktivně a otevřeně řeší dopady epidemie koronaviru na podnikatele. Uvědomují si přitom, že stát nemůže nést celé ekonomické břemeno a že přiměřenou část nákladů na boj s koronavirem nevyhnutelně ponesou i sami podnikatelé.

Zejména malí živnostníci budou muset kvůli zavírání škol řešit možnosti skloubení pracovního života s péčí o školou povinné děti nebo zajištění výroby v případě 14denní karantény, která může být pro některé OSVČ existenčním problémem. „Chceme proto mimo jiné vládě navrhnout odklad termínu pro podání daňového přiznání a s tím související daňové povinnosti. Vstřícným gestem pro živnostníky by byla také státní kompenzace části úroků z prodlení či smluvních pokut při opožděných platbách splátek úvěrů nebo účtů za energie,“ uzavírá Dlouhý.

Zdroj: HK ČR