Další transformační projekt startuje. TRAUTOM cílí na vzdělávání a zvyšování kompetencí pracovníků

TRAUTOM – Kompetence pro 21. století. To je strategický projekt Moravskoslezského kraje, který se v nejbližších letech zaměří na vzdělávání pracovníků ve firmách, zvyšování jejich kompetencí nebo rekvalifikace. Projekt získal finance z Fondu pro spravedlivou transformaci. V tomto týdnu jej slavnostně odstartovali představitelé Moravskoslezského kraje a MS Paktu i zástupci partnerů projektu. Těmi jsou VŠB–TUO a Moravskoslezský automobilový klastr.

TRAUTOM – Kompetence pro 21. století nabídne řadu služeb pro firmy, instituce, úřady práce i jednotlivce. V rámci projektu budou vznikat nejrůznější vzdělávací programy, školení a kurzy. Zaměřené budou převážně na oblasti automotive, výroby kovů a kovodělných výrobků a energetiky, a to s cílem posílit zelenou a digitální transformaci průmyslu. Na vzdělávacích programech budou pracovat odborníci z MS Paktu, VŠB–TUO, Moravskoslezského automobilového klastru, externě budou na projektu spolupracovat špičkoví experti z různých oblastí. Budou se podílet i na sdílení už existujících ověřených vzdělávacích programů. Projekt realizuje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.

Zdroj: msk.cz