ČR si z Národního plánu obnovy půjčí 19,4 miliardy korun na digitalizaci nebo vývoj čipů

Vláda schválila půjčku z Národního plánu obnovy (NPO) ve výši zhruba 19,4 miliardy korun. Finance z evropských peněz půjdou na investice do dostupného bydlení, na digitalizaci nebo vývoj čipů. Úprava částky z původních 137 miliard korun vychází z průběžných konzultací s Evropskou komisí (EK) a má za cíl dosáhnout větší kompatibility a relevance projektů v souladu s požadavky EK.

Z konzultací s Evropskou komisí vyplynulo, že je pro Českou republiku výhodnější financovat většinu projektů, zejména z oblasti dopravy, prostřednictvím Evropské investiční banky napřímo nebo prostřednictvím státního rozpočtu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V rámci konzultací s Evropskou komisí byla přijata úprava půjčky z původních zhruba 137 miliard na 19,4 miliardy korun. Na investice a reformy na dostupné bydlení v gesci Ministerstva pro místní rozvoj půjde z této půjčky 8,4 miliard korun, na digitalizaci pod Ministerstvem vnitra 8 miliard korun a na vývoj čipů a zřízení pilotního koinvestičního fondu pod resortem Ministerstva průmyslu a obchodu 3 miliardy korun.

Vyřazené byly projekty pod Ministerstvem dopravy, kde chtěla původně Česká republika čerpat z půjčky až 100 miliard korun. Snížena byla také grantová alokace u podpory fotovoltaických elektráren o 1 miliardu korun. Aby Česko naplnilo tzv. digitální tagging, byla tato komponenta kybernetické bezpečnosti zvýšena o 5,5 miliard korun.

Nový návrh půjčky z Národního plánu obnovy odešle Česká republika Evropské komisi do 25. srpna 2023. Půjčka je splatná po dobu 30 let. Prvních 10 let se splácí pouze úroky poté se splácí jistina. 

Změny v rámci jednotlivých resortů

Ministerstvo životního prostředí snížilo alokaci v půjčce na 0 korun, získá však 20 miliard korun na Novou zelenou úsporám půjčky z emisních povolenek v letech 2024 a 2025.

Ministerstvo pro místní rozvoj zachovalo současnou alokaci a reforma dostupného bydlení byla přesunuta mimo kapitolu REPowerEU.

Ministerstvo dopravy odstoupilo od některých aktivit v půjčce. Pro financování projektů v dopravě bude potřeba hledat jiné úvěrové zdroje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude reformu školství financovat ze státního rozpočtu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí odstoupilo od podpory sociální infrastruktury (5 miliard korun).

Ministerstvo vnitra nadále počítá s realizací projektů na digitalizaci.

Ministerstvo zdravotnictví odstoupilo od půjčky (3,3 miliardy Kč).

Ministerstvo průmyslu a obchodu snížilo alokaci pro podporu IPCEI o 400 milionů korun a zrušilo rozšíření komponenty 4.2 finanční nástroje.

Zdroj: MPO