Zavedení GDPR do praxe svépomocí pomocí aplikace

Poradenské centrum ve spolupráci s KHK MSK nabízí praktické řešení GDPR za přijatelnou cenu – Aplikaci GDPR: www.aplikacegdpr.cz.

Aplikace GDPR provede základními kroky pro zavedení nezbytných opatření, seznámí se základními povinnostmi a pomůže splnit některé nové požadavky.

Výstupem Aplikace GDPR je především ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 30 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ, které  můžou být průběžně aktualizovány. Tímto bude splněna základní povinnost vyplývající z Obecného nařízení GDPR.

Aplikace GDPR  poslouží také pro další vyhodnocování zpracování osobních údajů a případné navazující postupy.

Při kontrole z Úřadu pro ochranu osobních údajů budou tyto Záznamy důkazem o zahájení činností směřujících k ochraně osobních údajů.

Co Aplikace GDPR nabízí:

  • úvodní informace o ochraně osobních údajů podle GDPR,
  • průvodce pro vyplnění Záznamů o činnostech zpracování podle čl.30,
  • vzorové dokumenty, směrnice, dodatky ke smlouvám apod.,
  • indikativní vyhodnocení nutnosti provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
  • indikativní vyhodnocení nutnosti ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt: Mgr. Tamara Iskrytskaya, Lift Group, s.r.o., tel.: +420 774 895 576