Jak řídit firmu v nastalé krizi?

Česká asociace interim managementu se rozhodla svými zkušenostmi přispět k ochraně firem a české ekonomiky před dopady koronaviru. Přicházející problémy totiž mohou být značné a pro některé podnikatele a podniky likvidační. Tým krizových manažerů vytvořil dokument s osvědčenými postupy i praktickými radami pro firmy a udržení jejich hlavních činností.

„První dopady už vidíme a v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců a budou následovat další. Bohužel musíme počítat s tím, že dopady úbytku pracovníků v důsledku karantén nebo dopady chybějících materiálových vstupů, zpomalení plateb, rušení zakázek apod.  se v následujících dnech začnou projevovat s velkou intenzitou. K tomu ještě přibývají problémy s přeshraniční dopravou zboží a materiálu. Velká část firem není logicky na tuto situaci vůbec připravena,“ vysvětlil Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu a zkušený krizový manažer, který mimo jiné vedl krizovou záchranu automobilky Tatra a dalších strojírenských firem.

Petr Karásek a tým 10 krizových manažerů zpracovali svá doporučení pro firmy, zejména výrobní, do 16 kapitol, z nichž každá pojednává o významném podnikovém procesu nebo činnosti.

Společnost R.F.T s.r.o., člen CAIM, v této souvislosti znovu otevírá Poradenské Centrum pro Restrukturalizaci Firem.

Toto centrum bude fungovat v první fázi on-line a bude se snažit majitelům a manažerům firem poskytnout první manažerskou pomoc, následně případně zajistit zástup zkušenými manažery za dočasně práceneschopné TOP manažery nebo profesně chybějící krizové manažery přímo ve firmách.

Kontakt: Matěj Ostárek – manažer poradenského centra

Tel: 602 333 992, email: ostarek@rft-trade.cz

Kompletní dokument KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKŮ A KORONAVIRUS.

Dále je volně přístupný na stránkách České asociace interim managementu: www.caim.cz či na webu společnosti R.F.T. s.r.o. (www.rft-trade.cz/)