Celní aktuality roku 2020 společně s novinkami ohledně BREXITU jsou témata, která táhnou!

Dne 10.9.2020 se uskutečnil seminář na téma “Celní aktuality roku 2020”. Akce byla organizována Krajskou hospodářskou komorou partnerem sítě ENTERPRISE EUROPE NETWORK ve spolupráci s Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj. Seminář byl veden velmi prakticky a setkal se s dobrými ohlasy mezi zástupci firem a organizací, kteří měli rovněž možnost konzultovat konkrétní dotazy a problémy.
Nejčastější otázky se týkaly BREXITU a jeho dopadu na české firmy, nových tarifních i netarifních opatření a dalších novinek v celní oblasti v roce 2020.
Seminář, který navštívilo téměř 60 posluchačů vedli mjr. Ing. Roman Kvíčera a npor. Mgr. Roman Szczeponiec, kteří definovali stávající situaci BREXITU, změny a novinky v preferenčním a nepreferenčním obchodě, nová tarifní a netarifní opatření, novelu zajištění celního dluhu a další praktické novinky z celní oblasti pro rok 2020.