CEET: Tvoříme budoucnost energetiky

Moderní a odolná společnost se neobejde bez efektivní transformace energetiky směrem k udržitelným nízkouhlíkovým technologiím. V Centru energetických a environmentálních technologií (CEET) jsou si toho vědomi a ve své vizi, misi a strategii aktivně podporují tento proces.

Prostřednictvím vědy a výzkumu v oblasti moderních materiálů, alternativních paliv a jejich konverze na užitečné formy energie, včetně transformace a řízení energie s důrazem na analýzu dopadu implementace nových technologií na životní prostředí, poskytují klíčové poznatky a inovace, které přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti a ochraně životního prostředí.

“Stojíme v čele jednoho ze tří klíčových pilířů unikátního inovačního ekosystému a garantujeme excelenci ve vědě a výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery v roli koordinátorů řešení a s partnery z veřejné či státní sféry, v roli koncových uživatelů,” uvedl ředitel CEET Stanislav Mišák.

Více na: https://ceet.vsb.cz/cs/