Balíček opatření na podporu dopravy schválen

Vláda 30. 3 2020 schválila sérii opatření směřující na podporu sektoru dopravy, na který také dopadají opatření zaváděná v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 v Evropě. Dopravci nákladní kamionové dopravy se dočkají odkladu plateb za mýto i silniční daň. Dále se posílí investice do dopravní infrastruktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři cestující mezi Českem a Slovenskem či Polskem.

V současné situaci chci podpořit důležité oblasti naší ekonomiky. Vládou schválený dopravní balíček pomůže nejen dopravcům na silnici, ale i stavebním firmám, které mohou očekávat navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o 6,5 miliard na rekordních 113 miliard Kč,“ říká ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ředitelství silnic a dálnic bude muset co nejrychleji připravit projekty na opravy a údržbu nebo investice do státních silnic, Správa železnic pak má připravit další investice do železnice ve výši celkem 3,5 miliard nad rámec současného rozpočtu.

Dopravcům převážejícím náklad po silnici by mělo pomoci odložení plateb za mýto a silniční daně. Faktury za platbu mýta pro kamiony by mělo být možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy a ministr vnitra mají dle rozhodnutí vlády také zpracovat další postup k rozšíření turnusového režimu i pro pracovníky ze Slovenska a Polska, případně také pro specializované pracovníky z jiných zemí EU. Také u těchto států se má nastavit systém obdobný tomu, který je zaveden pro Rakousko a Německo.

Česká republika má zájem na tom, aby firmy, které fungují v rámci středoevropského prostoru, mohly přesouvat své zaměstnance tak, aby nedocházelo k výpadkům na stavbách a ve výrobě.

Zdroj: Ministerstvo dopravy