Konference při příležitosti 10. výročí vstupu ČR a Polska do Schengenského prostoru

Centrum regionálního rozvoje České republiky a Euroregion Těšínské Slezsko pořádaly v úterý 5. prosince 2017 konferenci při příležitosti 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru. Za účasti Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje byly představeny výhody a nevýhody Schengenského prostoru, přeshraniční projekty, socio-ekonomické aspekty prostoru a jeho principy. Dále představili starostové Českého Těšína projekty v rámci spolupráce INTERREG a aktivity s tím spojené.

Na akci se kromě starostů Českého a Polského Těšína představili také zástupci Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje coby partnera poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network, komisařka EU pro vnitřní trh, manažer Zemské kliniky Gmund/České Velenice, starosta města Slubice.

V rámci druhého dne proběhly panelové diskuze na daná témata:

  1. Jak využít příležitosti a možnosti Schengenského prostoru v příhraničních městech.
  2. Budoucnost EÚS po roce 2020.
  3. Spolupráce v oblasti bezpečnosti příhraničních regionů.
  4. Schengen a přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu.