Změny ve vysílání pracovníků po 30. 7. 2020 a aktuální příručka “Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky”

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR aktualizovala v srpnu 2020 publikaci Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky.

Zároveň byla publikována stručná brožura “Změny ve vysílání pracovníků shrnující důležité změny po 30. 7. 2020, ke kterým došlo v souvisosti s revizí směrnice o vysílání pracovníků.

Publikace “Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. Podává základní přehled o tom, jak postupovat ve velice konkrétních případech. Díky velkému množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný postup.

 Bližší informace k dané problematice Vám v rámci bezplatných služeb mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network poskytne RNDr. Jitka Ryšavá, tel. 225 855 315, e-mail jitka.rysava@crr.cz

Brožury ke stažení: Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky, Změny ve vysílání pracovníků