Zkušenosti a kvalitu ověřenou v ozbrojených silách podnik VOP CZ nabízí i civilnímu strojírenskému sektoru

Státní podnik VOP CZ, členská firma Krajské hospodářské komory MSK, na trhu působí už 75 let. Zaměřen je na vývoj, modernizaci a prodej strojírenských produktů v obranném průmyslu i v civilním strojírenství. Své vize představil ředitel podniku Radovan Putna:

  • Všichni vás znají jako podnik fungující ve sféře vojenské a strojírenské výroby. Co všechno VOP CZ umí a nabízí a kam se vývoj podniku bude posouvat dál?

Naše produkty se dají rozdělit do čtyř skupin.

První skupina zahrnuje výrobu svařenců dle výkresové dokumentace zákazníků. Této skupině zákazníků poskytujeme kompletní strojírenskou výrobu od dělení materiálu, až po finální povrchovou úpravu. Všechny tyto činnosti jsme schopni zajistit vlastními silami.

Převažujícím vstupním materiálem jsou plechové tabule, výstupem pak svařence o hmotnosti několika desítek kilogramů až po několik tun.

Do druhé skupiny patří finální montáž výrobků. Pro některé zákazníky zajišťujeme finální montáž jejich produktů, kdy od nás k jejich zákazníkům odjíždí kompletní výrobek. Jedná se zejména o manipulační techniku, stavební techniku, zemědělskou techniku, speciální nástavby na silniční vozidla a nově drážní vozidla a mostní konstrukce.

Do třetí skupiny patří výroba vlastních produktů. V této skupině se zaměřujeme především na vývoj a modernizaci vojenské pozemní techniky, ať už kolové nebo pásové.

Mezi naše nejznámější produkty patří UGV TAROS, což je bezosádkový taktický robotický systém, který armáda ČR zavedla do své výzbroje jako jedna z prvních v rámci NATO v roce 2020.

  

Dále armádě dodáváme cisternové plniče paliva (CAP, CAPL a CNS), které jsou určeny pro tankování pozemní i letecké techniky a patří ke špičce v rámci NATO.

V rámci armády ČR jsme specialisti na pásovou techniku. V roce 2000 jsme vyvinuli a následně armádě dodali tank T-72 M4 CZ. Na vylepšování jeho technických parametrů od té doby kontinuálně pracujeme.

Dále máme několik vlastních produktů v rámci tzv. OKI (ochrana kritické infrastruktury), které slouží na ochranu perimetru důležitých objektů.

Do čtvrté skupiny patří opravárenství. V této oblasti zajišťujeme generální opravy a servis kolové a pásové techniky používané v rámci armády ČR. Servisujeme a opravujeme jak vlastní produkty, tak techniku cizích výrobců používanou v armádě.

  • V poslední době se hodně mluví o vašem projektu technologického parku. Jak tato myšlenka vznikla a v jakém stadiu nyní projekt ATP (Advance Technology Park) je?

Hlavní myšlenkou bylo nabídnout naše schopnosti a dovednosti ve strojírenské výrobě, obchodu a vývoji externím subjektům, které potřebují pro své produkty zajistit stabilní a kvalitní výrobu a nemají tolik finančních prostředků, času a zkušeností, aby výrobní schopnost vybudovali sami vlastními silami.

  • Čím je tento projekt tak ojedinělý? A mohou se do něj nějak zapojit členské firmy Krajské hospodářské komory MSK?

Tento projekt je ojedinělý zejména v tom, že nabízí pomoc s celosvětovou komercionalizací technologicky vyspělých produktů vzniklých zejména v České republice.

Našimi partnery mohou být jak univerzity, tak malé a střední firmy, tak start up projekty či samotné fyzické osoby.

Na začátku by měl být produkt, který je unikátní s vysokou přidanou hodnotou a je použitelný a prodatelný po celém světě. Zároveň by se mělo jednat o produkt související se strojírenskou výrobou, na kterou jsme zaměřeni, a je tudíž vyrobitelný ve VOP CZ.

VOP CZ nabízí své kapacity a know-how ve vývoji, výrobě, prodeji a poprodejních službách. Zároveň jsme ochotni zvážit investice do nákupu nových výrobních technologií potřebných pro zavedení výroby nových produktů.

Je potřeba zmínit, že VOP CZ je exportní firma, která dlouhodobě více jak 70 % svých tržeb realizuje na zahraničních trzích a na trhu působí již od roku 1946. Toto je silný prodejní argument, zejména v případě, že chcete na zahraniční trhy proniknout s novým produktem. Zahraniční zákazníci dále velice slyší i na fakt, že jsme státní firma, což je v mnoha zemích garance serióznosti a stability.

  • Zejména mladé začínající start-upy naráží na problém, že mají nápad, ale chybí jim zkušenosti i schopnosti myšlenku zrealizovat. Vy se svou dlouholetou praxí nejen v oblasti vojenské, ale i civilní strojírenské výrobě jste ideálním partnerem pro tyto firmy. Máte kapacity na to se s nimi provázat?

Kapacity máme. Nejdůležitější je však to, že máme hlavně chuť a že v tom vidíme z dlouhodobého strategického hlediska jednu z možností, jak zákazníkům nabízet produkty s vyspělou technologií a vysokou přidanou hodnotou. Zároveň tím podpoříme jméno České republiky v zahraničí.

Jako zajímavou formu spolupráce pro start-upy vidíme i využití naší robotické platformy TAROS k nejrůznějším nástavbám. Myslíme si, že tento autonomní systém vyvinutý pro armádu najde svoje uplatnění v záchranářské i ryze civilní oblasti. Kromě cargo verze si dovedeme představit zastavení naší platformy různými kamerovými a komunikačními systémy, chemickými čidly, nebo využití jako základna pro drony k nejrůznějším účelům. Start-up firmy mohou využít TAROS jako základnu pro své vlastní nástavby. V autonomii je budoucnost a my chceme být její součástí a totéž nabízíme i našim partnerům.

  • Chystáte kromě ATP ještě nějaké další projekty?

Ano. Jednáme s několika dalšími subjekty a zavedení výroby jejich produktů u nás v podniku. Součástí spolupráce by mělo být rovněž využití našeho potenciálu při prodeji těchto produktů v zahraničí. Jakmile budou dohody uzavřeny, tak se rádi o tyto informace podělíme.

  • Od našich členských firem stále slyšíme stesky na to, že jich chybí kvalifikovaní pracovníci. Jak se daří vám se s tímto problémem vyrovnávat? Jaké profese jsou pro vás nejhůře sehnatelné?

Bohužel trh s pracovní silou se nelepší. Máme stejné problémy jako většina strojírenských firem. Úzkým profilem jsou svářeči, obráběči, technologové.

Jedním ze způsobů, jak se nám daří oslovovat nové pracovníky, je rozmanitost a zajímavost naší produkce a stabilita firmy.