Zjistěte aktuální strategické sektory jednotlivých zemí!

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo novou publikaci „Mapu strategických příležitostí“. Publikace si klade za cíl nejen prezentaci aktuálních strategických sektorů, ale také i přispět k pochopení dopadů pandemie COVID-19 na proměny ekonomik vybraných zemí. Tyto proměny se sledují jak z fiskálního hlediska v reakci národních vlád, tak také v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

Mapa strategických příležitostí nemá za cíl nahradit Mapu globálních oborových příležitostí, ale pouze přináší její nadstavbu, která reaguje na bezprecedentní události roku 2020 a na Mapu globálních oborových příležitostí navazuje a odkazuje.

Oproti klasické Mapě globálních oborových příležitostí obsahuje méně zemí (83 zemí), které jsou vybrané primárně vzhledem k existenci zastupitelského úřadu v zemi a dalších faktorech. Každé teritorium je zpracované do jednotlivých karet, které se skládají ze dvou částí. První část má za cíl přiblížit ekonomickou situaci země, za pomoci makroekonomických dat a jejich interpretace spolu s dalšími faktory a v neposlední řadě také nastínit fiskální opatření tamních vlád. Druhá část publikace je tvořena již známými strategickými příležitostmi pro české exportéry.

Mapa strategických příležitostí 2020-2021