Získejte podporu na rekonstrukce objektu

Dne 16. července 2019 byla vyhlášena výzva Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V.

Výzva je určena pro MSP na území MSK, ÚK a KVK a je zde vysoká alokace 1,4 mld. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 16.3.2020.

Aktuální znění výzvy: ZDE

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Příjemcem podpory mohou být malé a střední podniky, podporu lze získat na rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Podrobnosti najdete ZDE