Získejte dotaci na zavádění diverzity a flexibility do pracovního prostředí

Od srpna tohoto roku nabízí Operační program Zaměstnanost plus možnost požádat o dotační podporu na zavádění diverzity a flexibility do pracovního prostředí a firemní kultury. Toto téma se ukazuje jako aktuální a pro moderní firmy v ČR velmi přínosné. Dotační podpora nabízí cestu, jak podpořit dobré jméno firmy a jak být zajímavým zaměstnavatelem pro kvalitní zaměstnance. Navržené postupy vedou k rozmanitosti pracovních kolektivů i jejich větší angažovanosti.

Pokud Vás toto téma zaujalo, neváhejte kontaktovat vyhlašovatele dotační výzvy (diverzita.flexibilita@mpsv.cz) nebo se přihlaste na seminář, kde vám bude věcný záměr podpory představen do posledního detailu a budou zodpovězeny všechny Vaše dotazy. Bližší informace o dotační výzvě najdete na webu esfcr.cz a na tomto webu jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány i termíny pořádaných seminářů.

Získáte finance na poradenství a aktivní zavádění změn v těchto oblastech:

  • Flexibilní formy práce a jejich kombinování.
  • Práce s diverzitou a s nadějnými talenty.
  • Rodiče na rodičovské dovolené jako kvalitní a efektivní pracovní síla.
  • Rozmanitý pracovní tým, který má šanci dosáhnout výborných výsledků. 

Zaváděním diverzity a flexibility se stanete specialisty v těchto oblastech:

  • Flexibilita práce

Až 41 % firem přešlo kvůli pandemii covid-19 dlouhodobě k práci na dálku, ale nyní tuto formu práce podporuje jen asi 28 % firem. Dotační podpora Vám pomůže najít cestu k dalším formám flexibilní práce, které i v poklidných dobách budou vyhovovat jak zaměstnancům, tak celé Vaší společnosti.

  • Management MD/RD

Firmy v ČR bojují s nedostatkem kvalitních zaměstnanců. Využijte obrovskou příležitost dnešní doby a získejte na svou stranu pracovní sílu na MD/RD. S dotační podporou zkuste překročit bariéru společenských předsudků a vhodnými pracovními podmínkami si udržte talenty, i když se právě starají o nového člena rodiny.

  • Diverzita

Nebojte se podpořit rozmanitost a spolupráci lidí s různorodými názory a zkušenostmi. Najděte cestu k inovativním a unikátním řešením.

Bližší informace o výzvě lze najít na stránkách esfcr.cz