Zemřel místopředseda KHK MSK Pavel Bartoš

Ve věku 69 let ve čtvrtek 25. března 2021 náhle zemřel místopředseda a dlouholetý předseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a prezident Sdružení pro rozvoj MSK Pavel Bartoš.

Pavel Bartoš se narodil 19. 8. 1951 v Ostravě. Vyučil se jako provozní elektromontér a pracoval jako provozní elektromontér ve Vítkovických železárnách. Svá pozdější studia na VŠB – TU Ostrava ukončil v oboru silnoproudá elektrotechnika v roce 1976. Na téže vysoké škole později vystudoval i obor hlubinné dobývání uhlí.

Po vysokoškolských studiích nastoupil na OKD – Důl Prezident Gottwald, po roce 1990 byl tento důl přejmenován na OKD – Důl František. Na dole zastával různé technické funkce, po revoluci až do roku 1993 zastával funkci hlavního inženýra dolu. V závěru roku 1993 byl spoluzakladatelem společnosti FITE a.s., která k 1. 1. 1994 odkoupila od OKD a.s. bývalou „Báňskou vývojovou základnu“, se všemi právy, povinnostmi, závazky a know-how. Od vzniku FITE a.s. se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem a obě funkce vykonával dodnes.

Ve společnosti FITE a.s. osobně řídil řadu výzkumných úkolů v oblasti báňské, energetiky, životního prostředí a bezpečnosti. Je autorem a spoluautorem řady vynálezů, patentů, autorských osvědčení a průmyslových vzorů. V oblasti výzkumu a inovací často spolupracoval s vysokými školami, zejména s VŠB – TU Ostrava.

Velmi aktivně se společensky angažoval. Byl řadu let viceprezidentem HK ČR, byl dlouhodobým předsedou Krajské hospodářské komory MSK, členem Správní rady VŠB – TU Ostrava a členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii. Od roku 2010 byl prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Publikoval a přednášel v tématech energetiky, těžby surovin, ekologie a odpadového hospodářství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a vědy a výzkumu. Za svou dlouholetou činnost obdržel řadu ocenění. Např. za rozvoj českého hornictví, za rozvoj Moravskoslezského kraje a ocenění za rozvoj česko-polské spolupráce.

Zemřel 25.března 2021. Čest jeho památce a hlubokou a upřímnou soustrast jeho nejbližším.

 

Kostel bude pro poslední rozloučení otevřený veřejnosti od 13.00 do 13.45 hod.