Záznam z webináře se zaměřením na financování malých a středních podniků v uhelném regionu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje uspořádala 16. února 2021 webinář se zaměřením na financování malých a středních podniků v uhelném regionu.

Účastníci webináře byli seznámeni s Mechanismem pro spravedlivou transformaci uhelných regionů, s možnostmi čerpání z nového Operačního programu Spravedlivá transformace a informacemi k možnostem financování prostřednictvím Evropské investiční banky a ČMZRB.

Záznam z webináře: ZDE

Program webináře: ZDE

Prezentace z webináře:

1_MMR__M._Soukup_Restart

2_CzechInvest__B._Štverková

3_MŽP__OP_ST___J._Hlaváček

4_MPO___OP_TAK_J._Piskáček

5_JTM_EIB_A._Ferjenčíková

6__CMZRB_JTM

7_MSK,_MSIC___webinář_pro_MSP