Zážitkový den členů Hospodářské komory

Okresní hospodářská komora Karviná ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a společností Libros s. r. o. uspořádala pro členy komory v sobotu 20. října 2018 Zážitkový den.

Program zahájil předseda představenstva OHK Karviná Ivo Barteček, který přivítal účastníky a  hosty a seznámil je s programem. Poté vystoupil majitel firmy Libros, který seznámil přítomné s činností firmy, a to včetně spolupráce se záchrannými složkami, firmou Tatra a AVIA. Poté promítl propagační videoklip zaměřený na spolupráci společnosti LIBROS a TATRA, který zhlédlo v 45 zemích světa na 85 miliónů diváků!! Dále následovala prezentace společnosti MAMBA AIR, která provozuje vrtulníky včetně servisu, vyhlídkových letů a vlastní letiště. Následovaly jednotlivé zážitkové jízdy, které probíhaly v Centru bezpečné jízdy a to jak v terénu, tak i na „asfaltu“. K dispozici byla nová vozidla Tatra, AVIA a JEEP OF ROAD pro jízdu v terénu. Této možnosti prakticky využili všichni účastníci, kterých se na akci zúčastnilo na 70 z obou komor. Nedílnou součástí programu byla „škola smyku“, kterou si mohli vyzkoušet všichni účastníci vlastními vozidly na speciální smykové desce, která slouží i pro výcvik profesionální řidičů a jízdu EASY DRIFT. Účastníkům bylo k dispozici zázemí s bohatým občerstvením.

Účastníci akce své připomínky, náměty a hodnocení mohou zaslat na emailové adresy: havirov@hkok.cz, karvina@hkok.cz.

Vzhledem k vývoji počasí se nemohly uskutečnit avizované vyhlídkové lety, ani prohlídky vrtulníků na místě konání akce. Z tohoto důvodu se organizátoři akce dohodli na tom, že zrealizují vyhlídkové lety v náhradním termínu. Zájemci o vyhlídkové lety se mohou přihlásit na emailové adrese: karvina@hkok.cz, nebo havirov@hkok.cz. Do e-mailu je nutné uvést jméno a příjmení, telefonní číslo a název firmy. Přihlášky je možné zasílat do 2. 11. 2018. O termínech konání vyhlídkových letů budou zájemci včas informováni.

Zdeněk Starý, ředitel Úřadu OHK Karviná