Zástupci KHK MSK přivítali delegaci z Republiky Kazachstán

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 navštívil Velvyslanec Republiky Kazachstán pan Bakyt Dyussenbayev spolu s konzulem Timurem Akhmetzhanovem Krajskou hospodářskou komoru MSK, aby s jejími zástupci  předsedou představenstva René Kolkem, místopředsedou Janem Březinou a ředitelem Janem Skipalou prodiskutovali možnosti spolupráce a vzájemně se seznámili se specifiky podnikatelského prostředí i obchodními a investičními příležitostmi plynoucími z budoucí spolupráce našich a kazachstánských podnikatelů.

Poté, co byli zástupci Kazachstánu seznámeni s podnikatelskou strukturou v našem kraji a byly jim představeny vybrané členské firmy, byl představen Kazachstán jako země perspektivních investičních příležitostí.

Velký potenciál pro investory se nabízí například v oblasti výroby hliníkových plechů, měděných trubek a armatur, stejně jako elektrotechnických strojů a zařízení. Velmi perspektivní je i výroba zaměřená na automobilový průmysl, ať již v oblasti výroby oceli, lisování kovů či výroby skel pro automobilový průmysl, chemický průmysl, zemědělské strojírenství, hutnictví a další. Naši podnikatelé však mohou uspět také při spolupráci s podniky vyrábějícími sanitární keramické výrobky a výrobky pro domácnosti, firmami v odvětví dřevozpracujícího průmyslu. Perspektivními obory jsou také papírenství, textilní průmysl, zpracování kůže a výroba kožených výrobků, obuvnictví.  

Čeští investoři mohou využít státní pobídky a nástroje politiky státní podpory, které ve vybraných oblastech poskytuje zahraničním partnerům  kazachstánská vláda. Pokud nedojde ke změnám po vzájemném souhlasu obou stran, garantuje Republika Kazachstán stabilitu podmínek dohod mezi investory a státními orgány.