Veřejná zakázka na stavební práce ve věznici Mírov

Věznice Mírov plánuje postavit novou kuchyň s jídelnou pro zaměstnance. Odhadovaná výše této akce převyšuje 10 mil. Kč.  Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž název je „Věznice Mírov – kuchyň a jídelna zaměstnanců“. Zveřejněna je na https://nen.nipez.cz. na adrese  https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00000737 .

Prohlídka místa plnění je dle zadávací dokumentace 28. 1. 2020 v 10.00 hod a podání nabídek je do 25. 2. 2020 do 10.00 hod.

Tato stavba bude probíhat mimo střežený objekt, čímž se výrazně zjednodušuje provádění veškerých prací.

Kontakt: Ing. Keprt, zástupce ředitele věznice, 602 784 163, tkeprt@vez.mir.justice.cz