Zapojte se do průzkumu ke zjištění zájmu o poradenské služby v oblasti energetiky

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, se v současné době připravuje na výzvu k získání finančních prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace na strategický projekt s názvem Centrum veřejných energetiků. Cílem projektu je vytvořit síť veřejných expertů v Moravskoslezském kraji, kteří budou poskytovat zdarma cílené poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility, mj. pro malé a střední podniky. Bližší informace o projektu naleznete zde:
https://hrajemskrajem.msk.cz/energeticke-poradenstvi-pro-obce-a-podniky-zajisti-centrum-verejnych-energetiku/.

Pro co nejlepší nastavení palety možných poradenských služeb sestavilo Moravskoslezské energetické centrum krátký dotazník zaměřený na stručné informace o podniku, současný přístup k podnikové energetice a preferencích poradenských služeb v oblasti energetiky. Vyplnění dotazníku by nemělo respondentům zabrat více než 10 minut.

Obracíme se na Vás s žádostí o aktivní zapojení do průzkumu ke zjištění zájmu o poradenské služby v oblasti energetiky, čímž přispějete k rozvoji transformace energetiky Moravskoslezského kraje.

Dotazník naleznete zde: https://forms.office.com/r/XDbCxdzG4m