Zapojte se do mapování dopadů ukončení těžby uhlí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) ve spolupráci s dalšími partnery aktuálně připravuje Analýzu dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Více informací k připravované Analýze naleznete v Průvodním dopise k dotazníkovému šetření.

Dovolujeme si Vás jménem MMR ČR oslovit prostřednictvím krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat dopady ukončení těžby uhlí na subjekty napojené na těžební, elektrárenské, teplárenské společnosti.

Dotazník je anonymní a jeho časová náročnost je přibližně 15 min. Termín vyplnění je nejpozději do pátku 9. září 2022.

Odkaz na on-line dotazník: https://forms.office.com/r/jEV8dsjcku

Děkujeme za Váš zájem zapojit se do procesu zpracování této analýzy.