Zapojte se do cirkulární ekonomiky v MSK

Cirkularita v podnikání má klíčový ekonomický přínos. Benefity přechodu na cirkulární ekonomiku si začíná uvědomovat čím dál více firem a na jejích principech budují své nové strategie.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, ve snaze reagovat na aktuální vývojové trendy a pomoc zejména malým a středním firmám při přechodu od lineární ekonomiky k ekonomice cirkulární, zakládá pracovní skupinu „Cirkulární ekonomika pro Moravskoslezský kraj.

„Ambicí této iniciativy je zapojení co největšího množství stakeholderů a firem z regionu, které již mají s využíváním cirkulární ekonomiky své zkušenosti, prostor ale dostanou i podnikatelé, kteří se s tímto tématem teprve seznamují, ale vidí v něm značný potenciál a zvažují proto zavádění cirkulárních postupů do praxe,“ uvedla ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová.

Cílem iniciativy je v první fázi rozšiřovat povědomí o možnostech využívání principů cirkulární ekonomiky a jejich výhodách, následně pak organizovat propojování firem v regionu a umožňovat jim sdílení zkušeností se zaváděním a fungováním konceptu cirkulární ekonomiky, včetně zveřejňování příkladů dobré praxe. Důležitou součástí aktivity bude zajištění asistenčních a konzultačních služeb podnikatelům při zavádění a rozšiřování fungování zásad cirkulární ekonomiky při výrobě a také poskytování poradenských služeb o dotacích a programech, které jim tento přechod usnadní.

Do konce roku 2021 bychom rádi oslovili potenciální zájemce o účast v této pracovní skupině a první setkání by mělo proběhnout v první polovině ledna 2022. Pokud máte zájem se aktivně této problematice věnovat, sdílet své zkušenosti a získávat nové podněty pro svou práci, neváhejte se na nás obrátit.

Zájemci o účast v pracovní skupině se mohou obrátit na ředitelku úřadu KHK MSK: n.sitavancova@khkmsk.cz