Zaměstnavatelé jsou nově povinni vybavit své zaměstnance respirátory, roušky již nestačí

Na základě vládních nařízení je povinností každého zaměstnavatele vybavit zaměstnance respirátory (např. FFP2, KN 95) – viz níže  nebo obdobným ochranným prostředkem. Náhrada například chirurgickými rouškami proto nestačí.

Na 1 osmihodinovou pracovní směnu by měl mít zaměstnanec k dispozici minimálně 1 respirátor.

 Vybrané citace z nařízení Vlády:

Na základě vyhlášení nouzového stavu a následných nařízení vlády patří vybavení zaměstnanců náležitými ochrannými prostředky mezi povinnosti zaměstnavatele a to až do odvolání.

Ministerstvo zdravotnictví všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto neplatí: pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstavatele).

Body 1 a 2, pak upravují druh ochrany dýchacích cest a podmínky.

·  1. Všem osobám se s účinností ode 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

 • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
 • c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • 2. Všem osobám se s účinností ode ode 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolánítohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:
 • a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
  • i) prodejna,
  • ii) provozovna služeb,
  • iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
  • iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  • v) mezinárodní letiště,
 • b) v prostředcích veřejné dopravy,
 • c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.