Webinář představil hlavní změny nového stavebního zákona

Základní shrnutí všech hlavních změn, které přináší nový stavební zákon, přinesl webinář Krajské hospodářské komory MSK pořádaný 11. listopadu 2021 online.
Lektor z kanceláře Frank Bold Advokáti se ve své prezentaci zaměřil na základní principy rekodifikace, prošel časový harmonogram nabývání účinnosti zákona, popsal souvislosti s již účinnými změnami a dotkl se chystané digitalizace.
V další části se pak zaměřil na informační systémy a novou soustavu stavební správy, probral téma územního plánování, stavební uzávěry a plánovací smlouvy a zastavil se také u náhrad a požadavků na výstavbu.

Prezentaci je možné si projít zde.

Nejnovější aktuality a komentáře najdete na webu novystavebnizakon.cz.

Stručné shrnutí změn v NSZ si můžete přečíst také v článku: 5 zásadních změn, které přinese nový stavební zákon.