Vzory nejaktuálnějších žádostí pro podnikatele v souvislosti s pandemií viru COVID-19 ke stažení

Níže naleznete ke stažení vzory dvou nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu.

Další vzory budeme přidávat později i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit (zejména žádost o prominutí úroků z prodlení a žádost o prominutí penále ze záloh na pojistné).

Vzory zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP.

Fakticky jde o pomůcku, obsahující přímo použitelné prvky žádosti (normální text), pokyny k vyplnění (zažlucený text) a možné nastínění individuálních údajů do žádosti (kurzíva).

Tedy NESTAČÍ  jen doplnit jméno, resp. název firmy a částku; žádost je třeba dotvořit podle individuálních poměrů podnikatele.

Sledujte také informační servis poradenské skupiny KODAP, kde jsou průběžně aktualizovány užitečné související informace.

Žádost-vzor-posečkání

Žádost-vzor-zrušení zálohy