Vzdělávejte své zaměstnance zdarma

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje v rámci projektu Vzdělávání firem nabízí až 120 vzdělávacích kurzů pro Vaše zaměstnance zdarma.

Kurzy jsou zaměřené na získání manažerských dovedností, ekonomicko-právních, jazykových a IT znalostí, technického a jiného odborného vzdělání. V bloku jazykového vzdělávání např. Komora nabízí kurzy ruštiny, němčiny a angličtiny v několika úrovních pokročilosti, IT kurzy obsahují MS Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, PhotoShop nebo Windows Server 2016. Manažerské kurzy zase zaměstnance naučí jednat asertivně, obchodním a prezentačním dovednostem, zvládat stres či konfliktní situace na pracovišti. Právní kurzy zahrnují témata nekalé soutěže, veřejných zakázek, novely zákoníku práce nebo uzavírání smluv, technické kurzy jsou zaměřené např. na obsluhu pracovních plošin, na školení na profesní průkaz řidiče nebo obsluhu stavebních strojů.

Uvedené kurzy probíhají v Ostravě do prosince 2019. Přihlášky a bližší informace poskytne Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel. 724 613 106. Kompletní seznam 120 nabízených kurzů naleznete na: https://khkmsk.cz/o-nas/sluzby/projekty/vzdelavani/.

Kurzy jsou pro účastníky bezplatné, 100 % nákladů je hrazeno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pro zaměstnavatele se poskytnuté náklady započítávají do režimu „de minimis“.