Vzdělávejte své zaměstnance zdarma!

Krajská hospodářská komora MSK nabízí možnost zapojit se do nového projektu Vzdělávání zaměstnanců (reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010893), financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Kurzy jsou pro zaměstnance firem zdarma (v rámci veřejné podpory de minimis).

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Kurzy pro zaměstnance členských firem budou zaměřeny na získání měkkých a manažerských dovedností, ekonomicko-právních, jazykových a IT znalostí, technického a jiného odborného vzdělání.
Obsah kurzů bude různorodý od kurzů anglického, německého jazyka, přes vedení a koučink zaměstnanců, obchodní jednání, zvyšování efektivity procesů, novinky v daních a účetnictví, kurzy pro personalisty po kurzy Microsoft Office, kurzy svařování a obsluhy CNC obráběcích strojů a další.
Účastníci získají po proškolení a splnění předem stanovených podmínek potvrzení či osvědčení o absolvování.

Projekt poběží od dubna letošního roku a bude ukončen v roce 2022.

Kontakt: Ing. Ladislav Kozák, tel.: +420 724 613 106, l.kozak@khkmsk.cz

Kompletní nabídka kurzů