Vzdělávací kurzy pro firmy zdarma

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje opět nabízí pro zaměstnance firem vzdělávací kurzy, a to v novém projektu Vzdělávání zaměstnanců.

Tak jako v předchozím projektu Vzdělávání firem, v jehož rámci bylo realizováno přes 300 kurzů pro téměř 1300 zaměstnanců, i tentokrát je pro firmy připravena řada kurzů zaměřených na získání měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických, právních, jazykových a IT znalostí a také technického a jiného odborného vzdělání. Projekt byl zahájen na podzim 2019 a potrvá do poloviny roku 2022.

Kurzy jsou pro účastníky bezplatné, 100 % nákladů je hrazeno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pro zaměstnavatele se poskytnuté náklady započítávají do režimu „de minimis“.

Kompletní seznam nabízených kurzů naleznete: https://khkmsk.cz/o-nas/sluzby/projekty/vzdelavani-zamestnancu/

Přihlášky a bližší informace k zapojení se do projektu poskytne Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel. 724 613 106.

Pomůžeme zvýšit znalosti a kompetence Vašich pracovníků. Pojďte do toho s námi!