Využijte nově otevřenou výzvu pro inovátory

Bylo vyhlášeno  jarní kolo přihlášek pro inovativní řešení v rámci iniciativy Challenge Fund Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN.

Cílem Challenge Fundu: Czech Solutions for SDGs je zajistit přenos a sdílení českého know-how a inovací, které by přispělo k naplnění rozvojových cílů Agendy 2030 v šesti prioritních zemích: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii. Témata pro jednotlivé země byla zveřejněna v textu výzvy, který naleznete zde.

Challenge Fund je určen českým žadatelům ze soukromého sektoru, veřejných institucí, nevládních organizací, univerzit a výzkumných pracovišť. Očekává se, že žadatelé budou na svých inovativních řešeních úzce spolupracovat s místními partnery pro zajištění udržitelnosti a potencionální replikovatelnosti projektu.

Zájemci mohou podat své přihlášky přes online přihlašovací systém na webové stránce Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN do úterý 30. června 2020, 23.59 Istanbulského času (GMT +3).

Předpokládaný začátek projektů je červenec 2020 a jejich celková délka by neměla přesáhnout 12 měsíců.
Financování v rámci Challenge Fundu se pohybuje mezi 20,000 a 40,000 USD, přičemž se od žadatelů očekává spolufinancování v minimální výši 20% celkových projektových nákladů.

Pro více informací navštivte tyto webové stránky nebo pošlete dotaz na cups.applications@undp.org.