Vyšlo první vydání zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

 Vyšlo první číslo dvouměsíčníku – Informačního zpravodaje „tak“, který především podnikatele informuje o dění Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. Informuje zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

ZPRAVODAJ (pdf)