Výsledky přeměření administrativní zátěže podnikatelů za rok 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky přeměření administrativní zátěže podnikatelů za rok 2022, které provedlo ve spolupráci s dotčenými resorty a ostatními úřady státní správy.   

„S postupující digitalizací agend mohou podnikatelé více než tři čtvrtiny povinností splnit elektronicky, ať už prostřednictvím informačních systémů nebo zasláním datovou schránkou, která je od nového roku pro podnikatele povinná,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Do přeměření bylo zahrnuto 167 nejvýznamnějších právních předpisů, ve kterých bylo identifikováno 1789 povinností. U 68 % povinností bylo možné rovněž vyčíslit administrativní zátěž, která dopadá na podnikatele při plnění těchto povinností, a to ve výši 48 miliard korun. Nejvyšší administrativní zátěž je způsobena právními předpisy v gesci Ministerstva financí ve výši 19 miliard korun a Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 17 miliard korun. Více než polovina povinností je vyžadována výhradně národní legislativou, zbývající povinnosti pak vyplývají se směrnic a nařízení Evropské unie.

K přeměření byl využit nový on-line nástroj Databáze informačních povinností, prostřednictvím kterého bude nadále kontinuálně mapováno tuzemské podnikatelské prostředí a navrhována racionální opatření pro jeho zlepšení. V průběhu příštího roku bude databáze zpřístupněna také veřejnosti. V rámci dalšího rozvoje se počítá s využití umělé inteligence a napojením na vznikající eSbírku.   

Zpráva obsahuje také souhrnné informace o realizovaných systémových krocích a opatřeních vedoucí se snižování zátěže podnikatelů, o digitálních projektech v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a o pracovních skupinách, které se podnikatelským prostředím zabývají. Přehled o platných i připravovaných opatřeních lze nalézt rovněž na webové stránce www.stopbyrokracii.cz, která byl spuštěna v roce 2022.   

Zdroj: MPO