Vyrábějme v Česku!

Nabízíte ochranné prostředky a potřebujete najít odběratele?

Potřebujete ochranné prostředky za přijatelnou cenu?

Máme pro vás řešení!

V návaznosti na projekt „Zachraň práci!“ Hospodářská komora společně se společnostmi MONTO, JURENT a za podpory SVAZU MĚST A OBCÍ přichází s novým projektem Vyrábějme v Česku.

Hospodářská komora registruje již téměř 100 nabídek s nejrůznějšími ochrannými prostředky. Pevně věříme, že nalezneme partnery, kteří využijí takovéto nabídky. Začínáme s aktivním vyhledáváním poptávek a jsme připraveni k následné koordinaci nabídky a poptávky prostřednictvím proškolených koordinátorů.

O co se jedná?

Tato platforma fungující na základě stejných principů jako projekt „Zachraň práci!“ sdružuje na webovém portále www.worklinks.com nabídky výrobců ochranných prostředků – roušek, respirátorů, ochranných brýlí atd., ale i třeba volných výrobních kapacit firem, které mohou svoji výrobní aktivitou uspokojit poptávku po nedostatečném zboží.

Na koho je projekt zacílen?

Jak je výše uvedeno v rámci nabídky to jsou výrobní podniky a společnosti, které se na výrobu ochranného zdravotnického materiálu přímo zaměřují, ale projekt je zacílen i na další podniky, které mohou v relativně krátké době upravit svůj výrobní proces a následně se zapojit do pomoci s dovybavením českých občanů, lékařů a zdravotníků, ale i měst a obcí v současné době nedostatkovým a stále tolik potřebným ochranným vybavením, které bude také cenově dostupné.

Jak to celé vlastně funguje?

Registrace zájemců pro nabídku i poptávku po ochranných prostředcích je po dobu nouzového stavu zdarma.

Potřebujete poradit? Využijte bezplatnou linku 800 222 121.

Dále je k dispozici emailový kontakt vyrabejmevcesku@komora.cz.