Vyhlášeno 4. kolo veřejné soutěže Programu THÉTA na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 10. února 2021 již 4. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, zaměřené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a to ve třech podprogramech:

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
Podprogram 2 – Strategické energetické technologie
Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

Soutěž je určena pro: výzkumné organizace a podniky
Soutěžní lhůta : 11.2. 2021 – 12.5.2021
Celková alokace: 645 mil. Kč, z nichž 28,5 mil. Kč je specifická alokace pro Moravskoslezský kraj

Více informací o výzvě naleznete na tomto odkazu