Vyberte si zaměstnance do tréninkových pracovních míst

LIGA o.p.s. nabízí zaměstnavatelům možnost poskytnout tréninková pracovní místa pro klienty jejich projektu.

Výhody pro poskytovatele tréninkové práce:

– získáte zaměstnance, placeného organizací LIGA o.p.s. (zaměstnavatel), na dobu 160 hodin rozvrženou do 9 týdnů v kategorizaci práce 1 a 2

– v případě spokojenosti s tímto zaměstnancem lze po skončení tréninkové práce uzavřít s tímto klientem vlastní pracovněprávní vztah

– odmění Vás za poskytnutí tréninkového prostoru a mentorství zaměstnance částkou 5 000,- Kč na osobu

– poskytovatel nebude zatížen veřejnou podporou v režimu de minimis

– uzavření dohody o poskytnutí prostor pro tréninkovou práci mezi společností LIGA o.p.s. a poskytovatelem tréninkové práce
Tato aktivita je v rámci projektu OP Zaměstnanost reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011140 s názvem Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání, jehož realizátorem je LIGA o.p.s. a partnery projektu jsou Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. a Poradna při finanční tísni o.p.s.

Projekt vstoupil do své realizace dne 1.5.2019 a je zaměřen na řešení nezaměstnanosti osob s kumulací hendikepů na trhu práce do 30.4.2022.

Klienti projektu budou formou individuálního i skupinového poradenství spolupracovat s pracovními a dluhovými poradci, kteří jsou k dispozici v poradnách ve městech Ostrava, Havířov, Bohumín a Karviná. Poradci budou řešit vlastní individuální situaci každého klienta, zároveň budou získávat nové informace a praktické dovednosti, které jim napomohou odstranit jednu ze zásadních bariér jejich úspěchu na trhu práce – zadlužení a nízkou znalost pravidel hospodaření s finančními prostředky, nízkou úroveň finanční gramotnosti.

Klienti projektu z území okresů Ostrava a Karviná budou zapojeni do tréninkové práce v rozsahu 160 hodin po dobu 9 týdnů, při níž si mohou mimo získávání vhodných základních kompetencí a pracovních návyků trénovat také hospodaření s příjmem, kompletně se připravit na volný trh práce a vlastní úspěšný start.

Pro více informací a v případě zájmu o zapojení do projektu se obraťte na:

Ing. Vojtěch Beck
manažer
Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava – Zábřeh
tel. 605 886 278
e-mail: vojtech.beck@klastr-socialnich-podniku.cz