Vladimír Dlouhý zůstává prezidentem Hospodářské komory

Podnikatelé z celé ČR ve čtvrtek 30. července 2020 v pražském O₂ universum volili vedení Hospodářské komory ČR na další tři roky. Na 290 delegátů vybíralo ze dvou kandidátů na prezidenta a z 9 kandidátů na viceprezidenty. Proběhla také volba členů představenstva, dozorčí rady a smírčí komise.

Za svého prezidenta na další tříleté období delegáti zvolili Vladimíra Dlouhého. V čele komory stojí už šest let. Dostal 171 hlasů, jeho protikandidát, dosavadní viceprezident komory Bořivoj Minář, jich obdržel 80.

Novými viceprezidenty Hospodářské komory na tříleté funkční období se stali Radek Jakubský (KHK Královéhradeckého kraje), Tomáš Prouza (Svaz obchodu a cestovního ruchu), Zdeněk Zajíček (ICT Unie), Michal Štefl (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) a Roman Pommer (Cech obkladačů). Kandidáti byli zvoleni nadpoloviční většinou.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje má své zástupce v představenstvu i dozorčí radě HK ČR – členem dozorčí rady byl zvolen Ivo Barteček a členem představenstva René Kolek.

O mandát do všech orgánů Hospodářské komory (představenstvo, dozorčí rada, smírčí komise) se můžou ucházet jen podnikatelé. Právo volit a být zvolen do orgánů Hospodářské komory má každý člen komory – živnostník jako podnikající fyzická osoba sám za sebe, za obchodní společnost pak může být zvolen její statutární orgán (člen jejího statutárního orgánu). Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním. Funkční období členů všech orgánů Hospodářské komory je tříleté.