Vladimír Dlouhý: Díky podnikatelům je dnes Hospodářská komora silná. Svoji sílu ukázala během pandemie a energetické krize

Hospodářská komora u příležitosti výročí 30 let její novodobé historie uspořádala za účasti 150 hostů z řad podnikatelů, politiků, ekonomů a představitelů podnikatelských asociací, unií, svazů, klastrů a řemeslných cechů debatu mapující vývoj tuzemského hospodářství od vzniku České republiky, na kterém se Hospodářská komora jako podnikatelská samospráva podílela.

Prezident Hospodářské komory ve Valdštejnském paláci poděkoval „otcům zakladatelům“ novodobé Hospodářské komory. Připomněl, že již 16. prosince 1989 se okolo pěti tisíc budoucích soukromníků sešlo v paláci na Žofíně, aby zde vzniklo Sdružení československých podnikatelů, které usilovalo o vytvoření na státu nezávislé podnikatelské samosprávy silné jako za první republiky. Někteří z nich se potom stali zakládajícími členy Hospodářské komory České republiky, v březnu 1993 vytvořili nezávislou podnikatelskou samosprávu.

„Podařilo se vytvořit organizaci, která má dnes dobré jméno, svoji váhu, v pozitivním slova smyslu dokáže v diskusi s vládou, odbory, na tripartitním základě i jinak bojovat za zájmy podnikatelské veřejnosti. Díky podnikatelům je dnes Hospodářská komora silná, je tvořena živnostníky, malými, středními i velkými podniky, a dokázala v minulých letech za velmi obtížných krizí, jak té pandemické, tak nyní energetické, ukázat svoji sílu, bránit a zastávat zájmy své členské základny,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Na akci vystoupili předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, první prezident Hospodářské komory Zdeněk Somr (1993–2002), druhý prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek (2002–2008), ekonomové Miroslav Singer, Marek Mora, dále Helena Horská, Pavel Kysilka, Mojmír Hampl, Zdeněk Tůma, Petr Zahradník, Miroslav Zámečník a Štěpán Křeček.

Zdroj: HK ČR