Vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb na 1. 1. 2023

Vláda 16.10.2020 na návrh Ministerstva financí schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě zhodnocení nejaktuálnější zdravotní situace, výhledu ekonomického vývoje a po dnešní konzultaci s Hospodářskou komorou České republiky, která odklad spuštění posledních fází EET navrhla toto pondělí, a dalšími podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami.

„Hlavním cílem elektronické evidence tržeb vždy bylo narovnání podnikatelského prostředí. V tuto chvíli je však prioritou samotná záchrana podnikání. Zjednodušeně řečeno, pokud vám zatéká do podkroví, nebudete zastřihávat anglický trávník. Až střechu opravíte, můžete se zase pustit do zahrady,“ vysvětluje své rozhodnutí ministryně Alena Schillerová.

„Elektronická evidence tržeb je úspěšným projektem a dnešní konzultace s podnikateli nám potvrdila, že má stále jejich silnou podporu, byť s odkladem vzhledem k současné zdravotní situaci plně souhlasí,“ dodává ministryně financí.

Hospodářská komora v obecné rovině zavedení EET v České republice podpořila, neboť v něm vidí opatření, jak omezit nekalou konkurenci. Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci daní a pojištění. EET v přiměřeném nastavení narovnala konkurenční prostředí v boji s nepoctivci.

Nutno ale dodat zásadní fakt, že dosavadní vlny EET se týkaly jen oblastí, kde je relativně snadno organizovatelná kontrola ze strany státních orgánů, zda podnikatelé evidenční povinnosti skutečně plní.

Při dalším rozšiřování EET bude daleko obtížnější dohledat případný efekt omezení nekalé konkurence, protože se bude jednat třeba o drobné služby poskytované v domácnostech, kde jsou kontroly nemožné nebo z hlediska procesní ekonomie zcela nehospodárné. To je důvod, proč poctivé živnostníky EET nemusí ochránit před těmi, kteří neplatí daně a jsou vůči nim zvýhodněni. Přitom Hospodářská komora principiálně podpořila EET právě proto, aby omezila nekalou konkurenci a pomohla narovnat konkurenční prostředí v boji s nepoctivci.

Hospodářská komora proto doporučila státu, aby režim pro drobné podnikatele (ten měl platit už od ledna 2019) co nejvíce připodobnil tradičně vnímanému osvobození od nějaké povinnosti. Požadovala proto mj. zvýšení ročního limitu pro evidenci tržeb na 750 tisíc korun. Speciálně v návaznosti na nález Ústavního soudu k zákonu o evidenci tržeb a na nutnost jeho novelizace Hospodářská komora znovu požadovala osvobození podnikatelů s nejnižšími příjmy od EET, a aby se i na větší podnikatele až do určitého limitu povinnost EET nevztahovala, když si své platební závazky vůči státu vyrovnají paušální částkou.

(pozn. Hospodářská komora navrhovala, aby vhodným nástrojem bylo zavedení tzv. jedné paušální daně, s níž přišla Komora v roce 2016. Živnostníci by nemuseli podávat tři různé formuláře – daňové přiznání, přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ – a komunikovat se třemi institucemi, ale vše by bylo placeno formou jedné částky na jeden účet – v ní by bylo zahrnuto povinné pojistné na veřejné zdravotní a sociální pojištění. Zaplacením přiměřené paušální částky by si zejména drobní živnostníci „koupili“ roční klid pro své podnikání, bez EET a bez opakujících se kontrol úřadů. Došlo by tak k výraznému zjednodušení jak na straně státu, tak na straně živnostníků.)

Limit byl nakonec stanoven na roční tržbu 600 tis. (tzn. včetně materiálu – řemeslníci). To je osvobození pro skutečně ty nejdrobnější živnostníky, nicméně tito podnikatelé měli podléhat off-line „papírovému“ režimu, tedy čtvrtletnímu hlášení o tržbách .

Hospodářská komora se jednání s ministryní financí účastnila s tím, že podpoří odklad EET, protože si neumí představit, že za této situace si stát na živnostnících bude vynucovat plnění nových povinností – ať už formou elektronickou nebo papírovou (čtvrtletní hlášení). Hospodářská komora se nebráníme ani diskusi o úplném zrušení spuštění posledních fází EET, tedy 3. a 4. vlny.