Vláda rozšířila podporu velkým firmám s cenami energií

Na svém posledním jednání se vláda zabývala dotačním programem na kompenzaci vysokých nákladů na energie pro velké firmy či změnami v nařízeních vlády na podporu pracovní migrace. 

Upravila pravidla dotačního programu podpory velkoodběratelů elektřiny a plynu na pomoc s pokrytím zvýšených nákladů na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. V rámci jeho aktualizace byly z podpory vyřazeny podniky, které spadají do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami elektřiny a plynu a kterých se týká připravovaná daň z neočekávaných zisků. Na druhou stranu byl ale program i na základě rozhodnutí Evropské komise rozšířen na všechny sektory hospodářství ČR. V původním rozsahu měla být podpora určena pouze pro zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kabinet rovněž upravil dvě nařízení vlády z roku 2019, která se týkají pracovní migrace. První změna reaguje na fakt, že kvůli ruské agresi na Ukrajině není možné využívat kvótu 2 000 žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech v Kyjevě a ve Lvově. Nově bude možné část této kvóty využít pro nábor pracovníků v Jerevanu (Arménie), Kišiněvě (Moldavsko), Manile (Filipíny), Skopje (Severní Makedonie) a Tbilisi (Gruzie). Druhou změnou je prodloužení platnosti nařízení o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví o další tři roky. Původní platnost nařízení byla do 31. prosince 2022.

Zdroj: Vláda ČR