Vláda rozhodla o spuštění částí programů ekonomické migrace

Vláda ČR na svém včerejším (5. května 2020) zasedání rozhodla, že s účinností od 11. května 2020 dojde k opětovnému spuštění některých částí programů ekonomické migrace. Spuštění se bude týkat Programu klíčový a vědecký personál, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (pouze zdravotnická povolání) a Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec se bude jednat pouze o povolání spadající pod sociální služby – zde se bude jednat pouze o několik málo CZ- ISCO kódů v třídách 4-8. V tuto chvíli se připravuje seznam profesí podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, které by měly být zahrnuty do této kategorie prací.

Žádosti bude možné nabírat pouze ve vybraných zemích, kde z důvodu epidemiologické situace bude možné zajistit provádění úkonů v rámci řízení. Jejich seznam by mělo v nejbližší době upřesnit MZV ČR a zveřejnit na svých webových stránkách.

Pokud jde o podmínky příjezdu, tak ti, co vstoupí na území ČR, budou muset mít maximálně 4 dny starý negativní test, ve výjimečných a nezbytných případech bude možné na výjimku příslušného gesčního ministra příjezd bez testu, avšak s podmínkou testu na území ČR do 72 hodin.

Pokud jde o další novinky, tak od 11. května 2020 by měl být možný příjezd sezonních zaměstnanců (těch co spadají pod vyhlášku MPSV č. 322/2017), pokud jejich příjezd vůbec umožňuje mateřská země. Dále by měl být umožněn příjezd osobám, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení  k pobytu. Dobrou zprávou je určitě i to, že se obnovují správní řízení v případech, kdy byly žádosti o pobytová oprávnění již žadateli podány, a to v rámci vládních programů ekonomické migrace.

Závěrem ještě připomínáme informaci, která je i na webových stránkách MV ČR a MZV ČR a která je bezesporu také užitečná, neboť stanovuje lhůtu 60 po ukončení nouzového stavu na zajištění záležitostí nezbytných k opuštění republiky – od 4.5. 2020 budou policisté na hraničních přechodech dávat cizincům do pasu razítko, které by mělo cizincům zajistit snadný průjezd do svých vlastí, aniž by jim v ostatních zemích EU hrozilo vyhoštění a zákaz vstupu do Schengenu (MV toto opatření oznámí EK a ostatním členským státům).

Zdroj: HK ČR