V Ostravě funguje nové Centrum pro energetické úspory

V Ostravě se 1. listopadu slavnostně otevřelo metodické středisko „Centrum pro energetické úspory v MSK“.

Cílem tohoto metodického centra je zejména poskytování odborného poradenství k úsporám elektrické energie, systémová pomoc s využitím případné dotace, finanční poradenství za účelem zajištění chybějících zdrojů a technická pomoc při zprostředkováni realizace.

Za tímto účelem má metodické středisko dostatek vlastních a externích spolupracovníků, kteří jsou schopni v jednotlivých oblastech poskytnout metodickou a poradenskou pomoc. „Pro zájemce vybereme odpovídající dotační program, který bude vhodný pro konečného zájemce o využití energetických úspor. U finančního poradenství pak navrhneme vhodnou strukturu a podmínky financování projektu, zpracujeme podklady pro jednání s bankou o úvěru a zkoordinujeme jednotlivé kroky při jednání s financující bankou,“ popisuje činnost František Peterka z Centra pro energetické úspory v MSK.

Služeb metodického střediska může veřejnost využívat každé úterý od 10:00 do 18:00 hodin na ulici Pohraniční 86 v Ostravě. Možné je také sjednáni individuální konzultace mimo konzultační den, a to na telefonu +420 596 600 100.