V Karviné otevřeli Poradenské a Informační Centrum ČR-PL

Bezplatné poradenství nabízí zájemcům o polsko-českou spolupráci Poradenské a Informační Centrum v Karviné.

Hlavním úkolem tohoto centra je poskytovat podnikatelským subjektům na obou stranách hranice regionu komplexní poradenství v oblasti legislativy a práva, státní správy, ekonomiky, daní a financí. Toto centrum pomáhá všem zájemcům seznámit se s polskými zákony, které upravují podnikatelskou činnost obchodních subjektů v Polsku, zahraničním subjektům překonávat existující bariéry a překážky při jejich působení v Polsku nebo se získáním praktických zkušeností při vstupu na polský trh.

Poradenské centrum vzniklo díky projektu Okresní hospodářské komory Karviná. K naplnění cíle projektu byl zrealizován průzkum mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty s konkrétní analýzou podnikatelského prostředí v příhraničním regionu Těšínského Slezska, identifikací veškerých povinností, podmínek, rizik a návrh krátkých řešení jednotlivých rizik.